fbpx

PRIBATUTASUN POLITIKA

lafisioterapiainfantilhacemaravillas.com

I. PRIBATUTASUN POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Indarrean dagoen legedian ezarritakoa errespetatuz, “Haur fisioterapia zoragarria da” webguneak (aurrerantzean, Web Gunea ere) beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko konpromisoa hartzen du, jasotako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika honek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hori Interneten datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO).
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (DBLO).
 • 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko erregelamendua onartzen duena.
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSI-CE).

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren nortasuna

“Haur fisioterapia zoragarria da” webgunean jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna hau da: Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala, IFZ/IFK: G95206868 duena eta honako erregistro-datu hauekin inskribatua dagoena:. Ordezkaria: EAEko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala (aurrerantzean, tratamenduaren arduraduna). Hona hemen harremanetarako datuak:

Helbidea: Ibarrekolanda, 15, Bilbo, 48014, Bizkaia

Harremanetarako telefonoa: 944 020 155

Harremanetarako emaila: cofpv@cofpv.org

Datu Pertsonalen Erregistroa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datuak Babesteko Lege Organikoan ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu “Haur fisioterapia zoragarria da” webgunean jasotako datu pertsonalak, zure orrietan zabaldutako inprimakien bidez, gure fitxategian txertatuta geratuko direla eta tratatuko direla, “Haur fisioterapia zoragarria da” eta Erabiltzaileak betetzen dituen inprimakietan ezartzen den harremana mantentzea edo hura eskatu edo kontsultatzeko ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko. Era berean, DBEOn eta DBLOn aurreikusitakoarekin bat etorriz, DBEOren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu behar denean izan ezik, tratamendu-jardueren erregistro bat mantentzen da, eta bertan zehazten dira, helburuen arabera, egindako tratamendu-jarduerak eta DBEOn ezarritako gainerako inguruabarrak.

Datu pertsonalen tratamenduari aplikatu beharreko printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduak printzipio hauek bete beharko ditu, DBEOren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotakoaren arabera:

 • Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: erabiltzailearen baimena beharko da uneoro, datu pertsonalak zein helburutarako biltzen diren erabat garden informatu ondoren.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoekin bilduko dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: jasotako datu pertsonalak tratatutako helburuei dagokienez behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.
 • Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak izan behar dira eta eguneratuta egon behar dute beti.
 • Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak soilik gordeko dira erabiltzailea identifikatu ahal izateko, tratamenduaren helburuetarako behar den denboran.
 • Osotasunaren eta konfidentzialtasunaren printzipioa: datu pertsonalak haien segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren arduradunaren ardura izango da aurreko printzipioak betetzen direla ziurtatzea.

Datu pertsonalen kategoriak

“Haur fisioterapia zoragarria da” webgunean tratatzen diren datu-kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira tratatzen datu pertsonalen kategoria bereziak, DBEOren 9. artikuluaren ildotik.

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria adostasuna da. “Haur fisioterapia zoragarria da” hitz ematen du erabiltzailearen berariazko baimen egiaztagarria eskatuko duela bere datu pertsonalak helburu espezifiko baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Erabiltzaileak edozein unetan baimena kentzeko eskubidea izango du. Baimena kentzea bezain erraza izango da ematea. Arau orokor gisa, baimena kentzeak ez du Webgunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak bere datuak formularioen bidez eman behar edo ahal baditu kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo webgunearen edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik, informazioa emango zaio, baldin eta horietako bat betetzea nahitaezkoa bada, egindako eragiketa behar bezala garatzeko ezinbestekoak direlako.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

Datu pertsonalak “Haur fisioterapia zoragarria da”-k biltzen eta kudeatzen ditu, webgunearen eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko, edo azken horrek betetzen dituen formularioetan ezartzen den harremana mantendu ahal izateko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Era berean, datuak erabili ahal izango dira pertsonalizazio, eragiketa eta estatistika helburu komertzial batekin, eta “Haur fisioterapia zoragarria da” helburu sozialari dagozkion jarduerekin, bai eta datuak ateratzeko, biltegiratzeko eta marketin-azterketak egiteko ere, Erabiltzaileari eskainitako Edukia egokitzeko, bai eta Webgunearen kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeko ere.

Datu pertsonalak lortzen direnean, erabiltzaileari jakinaraziko zaio datu pertsonalak zertarako erabiliko diren, hau da, zer erabilera emango zaizkion bildutako informazioari.

Datu pertsonalak atxikitzeko aldiak

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran baino ez dira atxikiko, eta, nolanahi ere, honako epe honetan bakarrik: 365 egun, edo Erabiltzaileak ezabatzea eskatu arte.

Datu pertsonalak lortzen direnean, Erabiltzaileari jakinaraziko zaio zein epetan gordeko diren datu pertsonalak edo, hori ezinezkoa denean, zer irizpide erabili diren epe hori zehazteko.

Datu pertsonalen hartzaileak

Tratamenduaren erantzuleak datu pertsonalak hirugarren herrialde edo nazioarteko erakunde batera transferitzeko asmoa badu, datu pertsonalak lortzen diren unean, erabiltzaileari jakinaraziko zaio datuak transferitzeko asmoa duen hirugarren herrialdea edo nazioarteko erakundea, bai eta Batzordea egokitzeko erabakirik dagoen edo ez ere.

Adingabeen datu pertsonalak

DBEOren 8. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek bakarrik eman ahal izango dute baimena beren datu pertsonalak modu zilegian tratatzeko, “Haur fisioterapia zoragarria da” dela eta. 14 urtetik beherakoa bada, gurasoen edo tutoreen baimena beharko da tratamendua egiteko, eta tratamendua zilegi dela ulertuko da tratamendua egiteko baimena eman duten neurrian bakarrik.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

“Haur fisioterapia zoragarria da” webguneak konpromisoa hartzen du behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, jasotako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, gordetako edo beste modu batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kanpo suntsitzea, galtzea edo aldatzea saihesteko, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea saihesteko.

Webguneak SSL (Secure Socket Layer) ziurtagiria du, datu pertsonalak modu seguru eta konfidentzialean transmititzen direla ziurtatzen duena, zerbitzariaren eta erabiltzailearen arteko datuen transmisioa delako, eta atzeraelikaduran, guztiz zifratuta edo enkriptatuta.

Hala ere, “Haur fisioterapia zoragarria da” webguneak ezin du bermatu Interneten menderaezintasuna, ezta hacker edo datu pertsonaletara iruzur eginez sartzen diren beste batzuen erabateko gabezia ere. Hori dela eta, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du erabiltzaileari bidegabeko atzerapenik gabe jakinarazteko, datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean, baldin eta litekeena bada horrek arrisku handia ekartzea pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat. DBEOren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna urratzea da transmititutako, gordetako edo beste modu batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea eragiten duen segurtasun-urraketa.

Datu pertsonalak konfidentzialtzat tratatuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du datu horien berri emateko eta legezko edo kontratuzko betebehar baten bidez bermatzeko konfidentzialtasun hori errespetatuko dutela bere langileek, elkartekideek eta informazioa eskura jartzen dioten pertsona orok.

Datu pertsonalen tratamendutik eratorritako eskubideak

Erabiltzaileak “Haur fisioterapia zoragarria da” du webgunearen gainean, eta, beraz, DBEOn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean:

 • Sartzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du “Haur fisiterapia zoragarria da” webgunea bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzeko, eta, hala bada, bere datu pertsonalei eta “Haur fisiterapia zoragarria da” webguneak egin duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko, bai eta, besteak beste, datu horien jatorriari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzko informazioa lortzeko ere.
 • Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak aldatzeko, baldin eta zehaztugabeak badira edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak badira.
 • Ezabatzeko eskubidea (“ahazteko eskubidea”): Erabiltzaileak eskubidea du, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzeko, datu horiek bildu edo tratatu zireneko helburuetarako jada beharrezkoak ez direnean; erabiltzaileak tratamenduari baimena kendu eta beste lege-oinarririk ez duenean; erabiltzaileak tratamenduaren aurka egiten duenean eta tratamenduarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik ez dagoenean; datu pertsonalak legez kontra tratatu direnean; datu pertsonalak ezabatu behar direnean legezko betebehar bat betetzeko; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako adingabe bati informazioaren gizarteko zerbitzuak zuzenean eskainita lortu direnean. Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak, erabilgarri dagoen teknologia eta horiek aplikatzearen kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu beharko ditu interesdunaren datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei jakinarazteko interesdunaren datu pertsonal horietarako edozein lotura ezabatzeko eskaera.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko duen eskubidea da. Erabiltzaileak eskubidea du tratamendua mugatzeko bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean; tratamendua legez kontrakoa denean; tratamenduaren arduradunak datu pertsonalak behar ez dituenean, baina erabiltzaileak erreklamazioak egiteko behar duenean; eta erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.
 • Datuen eramangarritasunerako eskubidea: Tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada, erabiltzaileak eskubidea izango du bere datu pertsonalak tratamenduaren arduradunarengandik formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatuan, eta tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko. Teknikoki posible den guztietan, tratamenduaren arduradunak zuzenean helaraziko dizkio datuak beste arduradun horri.
 • Aurka egiteko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo “Haur fisioterapia zoragarria da” webguneak tratamendua bertan behera uzteko.
 • Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea, profilak egitea barne: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako banakako erabakirik ez hartzeko, profilak egitea barne, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu.

Horrela, erabiltzaileak bere eskubideak erabili ahal izango ditu tratamenduaren arduradunari idatzizko jakinarazpena bidaliz “RGPD-lafisioterapiainfantilhacemaravillas.com” erreferentziarekin, honako hauek zehaztuta:

 • Erabiltzailearen izena, abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona modu berean identifikatzea, baita ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopia ordezkatu ahal izango da zuzenbidean baliozkoa den eta nortasuna egiaztatzen duen beste edozein bide erabiliz.
 • Eskaeraren arrazoi espezifikoak edo eskuratu nahi den informazioa.
 • Jakinarazpenetarako helbidea.
 • Jakinarazpenetarako helbidea.
 • Egiten duen eskaera egiaztatzen duen agiri oro.

Eskabide hau eta honekin batera doan beste edozein dokumentu helbide eta/edo helbide elektroniko honetara bidali ahal izango da:

Posta helbidea: Ibarrekolanda, 15, Bilbo, 48014, Bizkaia

Posta elektronikoa: cofpv@cofpv.org

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Webguneak hiperestekak edo estekak izan ditzake, “Haur fisioterapia zoragarria da” webguneaz bestelako hirugarrenen webguneetara sartzeko aukera ematen dutenak, eta, beraz, “Haur fisioterapia zoragarria da” webguneak ez ditu erabiltzen. Webgune horien titularrek datuak babesteko beren politikak izango dituzte, eta beraiek izango dira, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken arduradunak.

Kontrol-agintaritzaren aurreko erreklamazioak

Erabiltzaileak uste badu bere datu pertsonalak tratatzeko moduan arazo bat dagoela edo indarreko araudia urratu dela, eskubidea izango du babes judizial eraginkorra izateko eta erreklamazioa aurkezteko kontrol-agintaritza baten aurrean, bereziki, ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen lekua duen estatuan. Espainiaren kasuan, kontrol-agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (https://www.aepd.es /).

II. PRIBATUTASUN-POLITIKA HAU ONARTZEA ETA ALDATZEA

Beharrezkoa da Erabiltzaileak Pribatutasun Politika honetan jasotako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzak irakurri izana eta horiekin ados egotea, bai eta bere datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, tratamenduaren Arduradunak behar den moduan, epeetan eta adierazitako helburuetarako egin ahal izan dezan. Webgunearen erabilerak webgunearen pribatutasun-politika onartzea ekarriko du.

“Haur fisioterapia zoragarria da” webguneak beretzat gordetzen du bere pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa baten ondorioz. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio esplizituki jakinaraziko Erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orri hau aldizka kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hori eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora (DBEO) egokitzeko.

Scroll to Top
Skip to content